Over ons

Over ons

Brotherhood Enterprise is de nazorgorganisatie bij uitstek die werk, begeleiding en training biedt aan ex-gedetineerden in samenwerking met professionals en vrijwilligers.

Ex-gedetineerden hebben 80% nood aan jobs en 20% nood aan sociale begeleiding.


Meer info over
The Brotherhood enterprise


Het verhaal van
The Brotherhood enterprise

 

MISSIE & VISIE

BROTHERHOOD ENTERPRISE WILT ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJKE REHABILITATIE  OP EEN LIJN BRENGEN. DE FUNDAMENTELE WAARDEN DIE BROTHERHOOD NAAR BUITEN DRAAGT ZIJN: VERGEVING, VERZOENING, EN HERSTEL.

 

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten wij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken.
Wij verwelkomen ex-gedetineerden in ons “broederschap’ als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde.

 


PROBLEMATIEK

 


57,6% van de veroordeelden recidiveren, waarvan de helft binnen 2 jaar.


Het kost de staat €127/dag om één gevangene achter de tralies te houden. Dit komt neer op meer dan € 600 miljoen per jaar.


Meer dan 80% van de Belgische ex-gedetineerden zijn werkloos.

 

 

 

MEER DAN DE HELFT VAN DE VEROORDEELDEN RECIDIVEREN 

De nazorg voor Belgische ex-gedetineerden gaat ieder jaar achteruit. Volgens het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (2016) hervalt 57,6% van alle veroordeelden. De statistieken spreken voor zich. Voor meer dan de helft van de recidiven gebeurt dit binnen 2 jaar (!) na vrijlating (NICC, 2012).

 

HEVIGE DRUK OP SOCIALE UITKERINGEN

De opsluiting van ex-gedetineerden gebeurt niet gratis. Volgens de FOD Justitie kost het de staat 125 euro per dag om een gevangene achter de tralies te houden. Jaarlijks, komt dit neer op meer dan 500 miljoen euro. Daarnaast zijn mensen na hun vrijlating doorgaans in eerste instantie op zoek naar financiële middelen, werk, een woonplaats, sociale contacten, verslavingszorg en psychische gezondheid. Voor deze noden zullen zij aankloppen bij de formele hulp- en dienstverlening. Bijgevolg, wordt er een enorme financiële druk uitgevoerd op de sociale instanties.

 

MEER DAN DE HELFT WERKLOOS

Ook met de tewerkstelling van ex-gedetineerden gaat alles behalve goed. Zelfs van de gedetineerden die een specifiek begeleidingsprogramma binnen de gevangenis volgen, blijkt amper 1 op 3 een jaar later nog aan de slag te zijn. Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat zelfs meer dan de helft van de ex-gedetineerden helemaal geen werk meer vindt. Dit is vooral te wijten aan de vooroordelen die werkgevers hebben ten opzichte van deze doelgroep.

Omdat het hebben van werk ‘de beste garantie‘ is om uit de gevangenis te blijven, vormt Brotherhood Enterprise een integrale aanpak tegen deze problematiek.

 


WAAR HET ALLEMAAL BEGON

IN 2014, KWAMEN VIER ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE PENITENTIAIRE SECTOR SAMEN OM HUN KRACHTEN TE BUNDELEN. HUN ULTIEME DOEL IS EEN EEN EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE NAZORGPROGRAMMA UITWERKEN VOOR EX-GEDETINEERDEN.

 

 

GEVANGENISAVONTUUR

De oprichter Khalid heeft de wereld rondgereisd om zijn kennis te verbreden. Het begon allemaal in Zuid-Afrika, toen hij de opdracht kreeg om een project voor 250 gedetineerden te lanceren. Het project is uitgemond tot een groot succes en wordt tot op heden door de gevangen zelf gedragen. Volgens Khalid is de ‘duurzaamheid’ van een project de sleutel tot succes. Na zijn ervaring in Zuid Afrika, heeft hij besloten zijn gevangenisavontuur verder te zetten. Zo heeft hij de kans gekregen om stage te lopen bij de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden in de Verenigde Staten (CEO). Tijdens zijn stage in New York, was hij getuige van talloze succesverhalen. Dit heeft ertoe geleid dat Khalid van zijn passie vervullend en zinvol levenswerk te maken.

 

 

GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Door zowel buitenlandse als binnenlandse ervaringen, hebben de oprichters van Brotherhood hun netwerk opgebouwd met relevante nazorgorganisaties. Brotherhood is sterk geïnspireerd door de grootste nazorgorganisatie van de Verenigde Staten, CEO (Center of Employment Oportunities).

Dankzij de holistische aanpak van CEO, worden jaarlijks meer dan 4.500 ex-gedetineerden fulltime tewerkgesteld en begeleid met oog op rehabilitatie en resocialisatie. Daarnaast reduceert CEO het recidive cijfer met 22%! Door deze succesverhalen besloot Brotherhood geïntegreerd samen te werken met CEO om hun holistische aanpak ‘grotendeels’ – op een ‘contextgerichte manier’- te implementeren in België.